6 มิถุนายน 2562 เขื่อนพิมายส่อวิกฤติน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วเกือบเท่าตัว

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_411482/

ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกลงมาในช่วงเย็นเกือบทุกวันติดต่อกันนานกว่า 1 สัปดาห์ แต่กลับไม่ได้ส่งผลดีกับปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย อำเภอพิมายแต่อย่างใด เนื่องจากปริมาณน้ำฝนไม่ได้ไหลเข้าเขื่อน ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ประกอบกับปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลแห้งลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับลำน้ำมาศ ซึ่งเป็นสนามแข่งเรือยาว ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ขณะนี้พบว่าลำน้ำมาศที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอพิมาย บริเวณสนามแข่งเรือยาว ยังคงแห้งขอด ไม่ได้ส่งผลดีกับปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอพิมายแต่อย่างใด โดยคาดว่าปีนี้ในพื้นที่อำเภอพิมาย จะประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมายจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้เกือบเท่าตัว แต่มาปีนี้กลับแห้งขอด ชาวบ้านต่างหวั่นว่าจะไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี ส่วนสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เขื่อนลำตะคองมีปริมาตรกักเก็บ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 54 เป็นน้ำใช้การได้ 147 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 47 เท่านั้น ขณะที่เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาตรกักเก็บน้อยสุด คือ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 14 เป็นน้ำใช้การได้ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13, เขื่อนมูลบน มีปริมาตรกักเก็บ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 30 เป็นน้ำใช้การได้ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 27, เขื่อนลำแชะ มีปริมาตรกักเก็บ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 36 เป็นน้ำใช้การได้ 93 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 35 และเขื่อนลำนางรอง มีปริมาตรกักเก็บ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 31  เป็นน้ำใช้การได้  34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 29 ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ว่า ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีปริมาณฝนน้อย